• Ti manno : lèspwatasyon (pwofitasyon)

   

  Pwès tout pèp asi latè ka kriyé anmwé padavwa gwo machin-la yo hélé kapitalizm-la ka watibwazé tout koté. Menm aka éwopéyen! Moun jòdi ka sòti an lari pou pwofitasyon fè dèyè kaz. An anglé é an fwansé, yo ka kriyé sa "exploitation" mé nou ka kriyé sa "pwofitasyon" ki pli fò ankò.

  Alò sa fè mwen chonjé yonn adan sé pli gwan chantè-la Ayiti ja pòté. On chanté ki malérèzman ja kité nou (jou 13 mé 1985). Non a-y  Antoine Rossini Jean-Baptiste toutmoun konnèt asi non a Ti-manno.

  Gadé é kouté-y èvè gwoup a-y Gemini All Star ka lyanné èvè pèp a-y an péyi Ayiti. Ti-Manno, on  awtis militan ka manké nonsèlman Ayiti mé tout péyi nèg asi latè!

   

   

   Èspwatasyon sé sa ki kòz tout pitit mouri soufri

  Pandan ke sa'k rich ap vin plu rich

  Egalité, fwatènité, sé sa pou nou  òbsèvé

  Pou lavil  fè youn sèl ak lakanpay

  (Ti-manno)

   

  A pa sa ka kontinyé fèt jòdi-jou? 


  Tags Tags : , , , ,
 • Commentaires

  1
  NègARY...LKPis
  Vendredi 30 Septembre 2011 à 19:38

  Misyé Feu Ti-Manno (kon nou konèt) té on gran visyonè é sé pousa nou té ka touvé an monsò'ay yenki sav pèp ayisyen té ka viv anba réjim a Tonton Makout'la Duvallier(pou pa nomé'y),.Fò'w té ka maché dwèt ou fèmé gèl'aw. Mi sé pousa an 82 yo vin di Misyé Ti-Manno vin kité nou padavwa i mò suit a on maladi ki pa lésé'y pou chans : sé té Sida swadizan ! La nou fouyé é chèché sé pa "coups et blessures" gran nonm'lasa pati...

  Kanmarad an tini on zafè a mandé'w ! pouki W dèyè on konsòn ka fè on son : OU ! ès an ni rézon pa mété'y douvan G a gran ou ankò P a pran ? poutan an toujou ékri Fwansé ! Tini osi NN an lang fondal annou an toujou konèt i ka fè GN an gran fwansé a yo, an pa gè ni tò davwa nou dakò ékri Ansanm nou ké lité Ansanm nou ké gaNNyé !!! ou pa konprann ? 

  2
  SHAKA (Gwakafwika) Profil de SHAKA (Gwakafwika)
  Samedi 1er Octobre 2011 à 00:25

  Ti-Manno kon Bob Marley é Peter Tosh Jamayik oben kon Féla Kuti Nijérya, té ka déranjé. Sé vré, moun di sé sida-la ki té ké fin bat èvè-y mé mwenmenm an-mwen, an pa'a jen ka kwè sa nonplis!

   

  An pa kréyolis kon misyé Èktò Poulé mé an ka éséyé fè débouya é dayè sé owa a-yo an ka apwann maké lang-la. An ka kwè "pwan" oben "pran", nou pé maké-y adan kréyòl gwadloupéyen-la. Sèl diférans sé son-la. Èvè "pwan" ou ké plito ni on son anglé é èvè "pran", on son fwansé ; si nou pé di sa kon sa. Pou zafè a dé "n"-la an kréyòl, ou ni sé vré "gannyé". Ou pé maké-y osi kon sa : "gangné". Dé "n"-la, ou ka touvé-yo osi adan mo kon "diksyonnè" oben ankò "fonksyonnè". An fwansé moun ka di "dictionnaire" èvè son "O" é an kréyòl moun ka di "diksyonnè" èvè son "ON".  Ti-Manno, nou ké di-y èvè son "ON"-la osi! Pou zafè a "w"-la, si ou ka pwan on fwaz kon "ay fè zafè a-w". Ou pé maké-y kon sa osi : "ay fè zafè a ou". Kivédi osi : "ay fè zafè a vou". Alò "ay fè zafè a vou" divini "ay fè zafè a ou" ki divini limenm "ay fè zafè a-w".

   

   

  3
  NègARY
  Samedi 1er Octobre 2011 à 11:30

  Kon an ka di, si nou toujou dakò, yenn épi lòt, pé ké janmé ni diskisyon ! Pa kont an pé ké ékri diktyonnè avè dé NN !  mi konsa an ké maké'y :diktyònè !Davwa pou mwen dé NN pa ni plas'aw-la, sifi dé mèt on" ò " é mo'la ka pran sans'ay...Byen évidaman an pa sav si vou ja rèmaké (asiré pa pétèt) si bastè é si granntè nou ni déotwa mo ka chanjé rèd marto. An lang kréyòl annou, sé sa nou tann fè nou abityé nou a ékri... An ka sonjé jou an té komansé entérésé mwen a maké lang annou, on métrès lékòl ki an touvé mwen chouchou'ay la an té pli jenn té voyé mwen pran yenn dé nosyon kréyòl owa èktò poulé kapèstè bélo.

  Kanmarad an ka di'w mèsi, mèsi pou blog'aw ki ka kenbé mwen o kouran si laktialité WW o péyi andidan karayib'la é menm jis an afrik'la ( menmsi nou ni lyen pou suiv sa ka pasé owa lé frè é sè).

  Sé gras a vou kanmarad si jòdi'jou an pé ékri é kadé on kontak avè lang fondal annou...kon nou sav, lè pa ni pratik tout biten ka pèd ! pou palé'y pou disou pa pèd...kenbé fò boug an mwen @plita

   

   

  4
  nubia
  Dimanche 2 Octobre 2011 à 20:52

  Bonjou a zot dé, neg ary é shaka.


  Moso-la bel tou bonmen. En ka li-zot é en ka apren, pas an pa ni diktyonè. En pa trouvé aksen a "o" la asi klavié-la, sot ka ékri-y asi "word (text) ?  Kreyol la ou pé pa ped li, padavwa si ou vlé ou ni radyo, misik ola ou pé tend-li. ou pé di-w, text la maké en fwansé en kay li-y en lang en mwen. Mèsi Skaka pou sé news-la. En ti-n limprésyion té ni plis moun asi lot blog aw-la. En ja di moun an mwen vin gadé pas i ou ka met bel sijé.


  Bon mwen alé,poté zot bien

  5
  NègARY
  Lundi 3 Octobre 2011 à 13:09

  Ka'w fè Nubia sa kay ? Nou pa biswen diktyonè, si ou ka entérésé'y é vlé absoliman maké kon i fo lang fondal annou, ou ka mété an pratik é ka pran konsey. in a yo = EN annou  aprann pa èksanp ké ékri davwa sé sa ou tann ou ka ékri.

  Mwen osi koté an mwen an ka é ja voyé zanmi lésé dé mo maké si blòg a kanmarad'la, yo kay mé jis pas yo kiryé mé pa ka lésé fòs'la. An plis si Facebook a yo'la an ka lésé lyen a blog a kanmarad'la...ki ka pwouvé'w konba dèyè pòkò mannyé pou entérésé kominoté annou é pou nou sanblé lé brèbi égaré.

  Pou ' a o-la Nubia si klavyé'aw kenbé Ctrl plis Alt an menm tan é tapé  `  ki ka touvé si touch sèt'la, apré viré tapé o é ou ké vwè i ké bay'li : ò ...an ka pansé ou pé ké ni twòp mal ... kenbé fò @plita !

  6
  nubia
  Lundi 3 Octobre 2011 à 22:55

  Mesi frèr en vrè-y ... mi .... ò   

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :