• Tag peyi

  Résultats pour la recherche du tag peyi :
 • Lòtjou, an té ka gadé on jounal Senmawten é an dékouvè on biten an pa té konnèt. On péyi pa oblijé endépandan pou'y vin manb a UNESCO. E sé kon sa an vwè Kiraso é Sintmawtin dé péyi otonòm ki adan rwayòm a Laoland ki rantré UNESCO lanné pasé. Omoman ola gwadloupéyen vlé fè...

  Lire la suite...

 •    Télévizyon fwansé "Public Sénat" té fè an 2008 on déba asi divini politik a péyi Kanaky. Kanmarad, fò zò sav oplita owa lanné 2018, kay fèt an péyi Kanaky on référandòm asi lendépandans a péyi-la. Sòf si tini on manman sirpriz, an ka kwè péyi-lasa pé ké malérèzman...

  Lire la suite...

 • I té sifi Victorin Lirèl minis fwansé a lékoloni té di "Kanaky" pou nonmé péyi a Machoro é Tjiibaou, pou on pakèt blan adan péyi-lasa lévé cho! Pou sé kalté kolon fwansé-lasa, Lirèl pa té dwèt di mo-lasa an bouch a-y. Pou on fwa, an touvé mwen dakò èvè Lirèl! Kanaky sé non a...

  Lire la suite...

 • Fèy a moulikilen   An péyi-la, onlo gwadloupéyen pa sav yo ka dòmi èvè on min lò alantou a-yo. Min lò-lasa sé on pyébwa ki ni onlo richès pou kò a moun. On pyébwa ki ka fè ti-moun byen gwandi é ka fè moun pa trapé maladi grav. Non a-y an fwansé sé "Moringa" mé nou ka kriyé sa...

  Lire la suite...

 • ...90, 2000, on gwan sendika vin pwan plas a lit-la, sé LiGTG. On sendika ki rivé sanblé dòt fòs patriyotik ki bay LKP an 2009. LKP ki menné an péyi-la on mouvman sosyal osèryé pannan 44 jou ki ba onlo pwoblèm léta fwansé é kapitalis pwofitan. Nou sav osi sa sa bay. An 2012, léta fwansé...

  Lire la suite...

 • Fizi an péyi-la é moun ka touvé sa nòmal?   A inè-la, moun ka apwann an péyi Gwadloup, dé jenn fanm pwan bal fizi Lapwent. Yonn pwan on bal nonm a-y tiré si-y Karénaj é on dòt pwan plon Lasénisman. Prèmyé-la malérèzman mò lopital é dézyèm-la, vi a-y pa an danjé. Ankò on fwa,...

  Lire la suite...

 • On biten kon sa pa ka fè gwadloupéyen réyaji!   Awa, péyi-la pa tan-nou padavwa magré tout kamo moun voyé anlè sa, gwadloupéyen pa ka lévé sa digad! Béké ka mandé léta fwansé an Gwadloup ba yo on déwogasyon pou yo fouté épandaj aéryen asi plantasyon pòyò an péyi-la. Apré sa...

  Lire la suite...

 • Ka pou nou bwè é manjé? On larèl patriyòt a péyi-la ka pwan osèryé é sé kon sa yo désidé dèpi kèk tan, lyanné èvè pèp-la adan on konsèp yo kriyé vilaj KBM-LKP . On vilaj ki fè on prèmyé sanblé vandrèdi 27 avril pasé. On vilaj ola pèp Gwadloup té ka kontré èvè...

  Lire la suite...

 • Touléjou lè ou ka pasé anlè pon oben ankò anba pon an péyi Gwadloup, ou ka vwè jandam sanblé la. Poukisa? Pou pwotéjé byen a béké é éwopéyen an péyi-la! Padavwa LKP déklaré i ké fè on gériya sosyal!  Lòtjou, gwadloupéyen té an pwoblèm èvè tout pakèt a dlo-la ki té...

  Lire la suite...

 • Lendi oswè, lapli si lapli mété-y ka tonbé adan péyi-la. Lamétéo déklaré 300 mm dlo tonbé! Yo di sa ka rivé on fwa adan on syèk. An pé di zòt, sé prèmyé fwa an vwè tousa lapli tonbé an péyi-la.

  Lire la suite...