• Tag nou

  Résultats pour la recherche du tag nou :
 • ...rantré a mòn-la."Fwansmanti" té jous oblijé bay on kout'jounal asi sa! Wè, gwadloupéyen vin fengnan menm! Sé pou sa an ka di lendépandans ké fè nou byen menm! Prèmyé lanné nou ké pwan gaz mé apré nou ké oblijé woulévé tèt an-nou! Lè on fanm ka mèt on ti-moun si tè, i pa ka...

  Lire la suite...

 • Tini déotwa blan-fwans ki toujou fè nou valé on zafè a tourizm mé on tourizm èspésyal. On kalté tourizm ola sé kalté blan-fwans-lasa té ké débaké an péyi Gwadloup, yo té ké touné viré-gadé pannan on simenn, yo té ké woupati an péyi a-yo pou apré yo té ké woutouné Gwadloup...

  Lire la suite...

 • ..."l'été"! Mi pawòl a moun kolonizé an péyi-la! Chonjé avan jan gwadloupéyen té ka nonmé péyi-la ki ka dominé nou la "Lafwans". Blan-Fwans ki débaké an péyi an-nou enki ka mété-yo ka kriyé péyi a-yo "Métropole, métropole". Kifè alè, adan pwès tout gèl a gwadloupéyen ou ka...

  Lire la suite...

 • On bon, bon, bon nouvèl ba èspò Gwadloup! Wi sè é fwè Gwadloup, péyi an-nou èvè kat dòt péyi kon Matnik, Wannda, Touvalou é Zil Kouk rantré dèpi sanmdi pasé adan fédérasyon enténasyonal a taèkwondo! Sa fèt a linanimité an péyi Koré di Sid ki sé fyèf a taèkwondo-la! Kivédi...

  Lire la suite...

 • ...MANMAN-ZÒT!! An té byen vlé vwè blan pwan péyi-la an men a zòt bann dè malpwòp ki zòt yé! Péyi Gwadloup sé louwé nou ka louwé-y oben péyi-lasa sé tan-nou? Alò si péyi Gwadloup sé tan-nou, annou rèspèté-y souplé! Domnik ki a tè-la la, pèp a-y ka salòpté-y? AWA! Pèp Domnik...

  Lire la suite...

 • Kowosòl é ponm-kannèl ka ba moun maladi a Parkinson? Ki kouyonnad é sa ankò? An nou kontinyé manjé sa ki tan-nou!!!   Adan jounal a-yo "Fwansmanti" pou pa nonmé-y, yo maké Kowosòl té ké ba moun maladi a Parkinson. Alò si an konpwann byen on boug kon Mohamed Ali té ka fouté an kò...

  Lire la suite...

 •   Gwadloupéyenn, gwadloupéyen Gwadloup an danjé Nou pé pa rété kon sa Fò nou mèt tout fòs an-nou Adan on sel konba pou nou rézisté Dè jou an jou lènmi ka anvahi nounou fè atansyon tan ka pasé Gwadloupéyenn, gwadloupéyen Nou tout ka doubout Tout ansanm pou nou pé Sové...

  Lire la suite...

 • Bomaten-la adan jounal a Janklòd asi RTB, nou ka apwann manblo varé asi grévis a EDF Jarry. Yonn adan sé grévis-la jous touvé-y blésé adan sa, yo té oblijé chayé-y lopital. Mi travay a patron a EDF an péyi Gwadloup! Travayè té sizé douvan pikèt-grèv a-yo san vyolans é manblo ka...

  Lire la suite...

 • ...sa? Sé chyen-lasa ni jandam é jij èvè yo alò yo ka konpwann yo sé mèt é sényè an péyi-la. Mé yo pa sav asi ki moun yo tonbé! Nou tini vayan nèg é zendyen an péyi Gwadloup! Pa konpwann blan ké fè sa yo vlé an péyi-lasa! Sanmdi osi, on òganizasyon té ka fasadé li osi èvè pèp...

  Lire la suite...

 • Aprémidi-la on jenn a péyi-la ki sé ti-moun an-nou, pèd vi a-y lari Lapwent. An kay komansé rann on omaj osèryé ba on gwan nonm ki toujou té ka pwotéjé ti-moun asi latè davwa nonsèlman ti-moun sé divini a on péyi mé sé osi divini a limanité. Non a gwan misyé-lasa, Robert Nesta...

  Lire la suite...