• Tag nou

  Résultats pour la recherche du tag nou :
 • ...RFO té yé avan. Pouki biten? Sé padavwa misyé Rousseau ki sé pòt-pawòl a lokatè jijé sé lokatè-la ka péyé twòp dlo. Sé lokatè-la ka péyé dlo yo pa ka konsomé! A pa pété bwa yo ka kriyé sa? Sé moun-la ka jéré dlo-la ba sé lokatè-la mo pou 16 désanm. Nou ké la pou nou...

  Lire la suite...

 • ...pa gwadloupéyen! Sé moun ka sòti lòtbò, moun ka sòti an péyi Fwans! Pa ni gwadloupéyen ka fè étid an larè-lasa? Sa byen bèl nou chanté Lagwadloup sé tan-nou mé si sé pou nou lésé dòt moun fè tout biten an plas an-nou an péyi an-nou ki tan-nou, an ka di an pa dakò! On pèp ki...

  Lire la suite...

 • ...E an menm balan-la, rat-la ka tété chat-la osi! Kifè yo toulédé adan on konplosité adan kaz a misyé Wobè! Alò mésaj-la pou nou pèp Gwadloup, mimi-y! Jòdi-jou nou tini sa LKP é pèp Gwadloup kriyé pwofitasyon . On sistenm ola politisyen an péyi an-nou an konplosité èvè sé...

  Lire la suite...

 • "Chat ka tété rat, rat ka tété chat anba kouch an-mwen". Wobè Loyson ki lésé nou on lanné 1989, on mwa avan siklòn Igo té watibwazé péyi Gwadloup. On pawolyé pèp Gwadloup té dwèt kouté pou yo konpwann pwoblèm a péyi-la. Pa jen obliyé lèlmi li i pa ka dòmi!   Chan : Wobè...

  Lire la suite...

 • ...pé pa konpwann ki jan nèg pé lésé blan fè sa yo vlé an péyi a-yo! E sé pou sa an ka di zòt, sa ka rivé sé péyi afwiken-la, fò pa sa rivé nou osi!  Nou dakò pou Gwadloup trapé lendépandans a-y mé nou pa dakò pou on dòt kolonizasyon fèt anba tab!     On karyè iranyòm an...

  Lire la suite...

 • Pou nou chonjé konba a LKP pou jénès an-nou é pou nou chonjé osi on gwan awtis jamayiken ki lésé nou on jou 11 sèktanm 1987. An ka voyé ba zòt on vidéo-son ola Peter Tosh èvè gwoup a-y "The Wailers" ka chanté "You can't blame the youth". You can't blame the youth (Ou pé pa blanmé on...

  Lire la suite...

 • Kon manman toujou ka di mwen, nou té dwèt ni on "la route du rhum" chak mwa! Poukisa? Sé padavwa prèmyé fwa an vwè on minisipalité kon Lapwent pòté mannèv pou kiré on laplas kon sa! Wi mésyézédam, zòt ki an péyi-la, zò pé konstaté jan Laplas Laviktwa vin pwòp. Sa nòmal padavwa...

  Lire la suite...

 • ...bilan ki poko bout ka bay 18 mò é yo po'o touvé rèstan moun labou-la téré. Alèkilé sé solidarité èvè sé lilèt-la ki dwèt jwé. Nou ja konnèt, déotwa kanklo an péyi an-nou ké sòti an gèl a-yo bétiz asi sé lilèt-la mé fò pa nou jen obliyé jou a malè pa ni kenbwa! Chonjé...

  Lire la suite...

 •   Gwadloupéyenn, gwadloupéyen Gwadloup an danjé Nou pé pa rété kon sa Fò nou mèt tout fòs an-nou Adan on sèl konba pou nou rézisté Dè jou an jou lènmi ka anvahi nounou fè atansyon Tan ka pasé Gwadloupéyenn, gwadloupéyen Nou tout ka doubout Tout ansanm pou nou pé Sové...

  Lire la suite...

 • ...rantré adan on dòt kalté dépandans. Kivédi kon péyi Domnik, chinwa é mériken té ké kolonizé Lagwadloup. Ka nou pé konpwann adan sa? Mériken é chinwa ka kolonizé Domnik?  Domnik endépandan dèpi 1978 é kon on péyi endépandan, Domnik ka chwazi péyi i bizwen fè konmès èvè-y!...

  Lire la suite...