• Tag kanak

  Résultats pour la recherche du tag kanak :
 •    Télévizyon fwansé "Public Sénat" té fè an 2008 on déba asi divini politik a péyi Kanaky. Kanmarad, fò zò sav oplita owa lanné 2018, kay fèt an péyi Kanaky on référandòm asi lendépandans a péyi-la. Sòf si tini on manman sirpriz, an ka kwè péyi-lasa pé ké malérèzman...

  Lire la suite...

 • Moun ka voyé labou asi prézidan a kongré a Kanaky-Nouvèl- Kalédoni misyé Roc h Wamytan pas i té ay vwè prézidan a péyi Fidji an péyi a-y. Misyé Harold Martin prézidan a gouvèlman a Kanaky- Nouvèl-Kalédoni ni rézon a-y lè i ka di péyi Kanaky an péyi Fidji, sa ka rantré adan...

  Lire la suite...

 • ...bokanté èstati politik a péyi-la plas, an kay ba zòt vwè on vidéo ola misyé Charles Pidjot on endépandantis kanak a "l'Union Calédonienne" ka fasadé èvè jenn a péyi Kanaky adan on émisyon télé. Sété an lanné 2010. Kouté sa! * "Forces Patriotiques Anti-capiatalistes et anti...

  Lire la suite...

 • ...Nui (Polinézi) on film yo kriyé an fwansé "L'ordre et la morale". On film ki ka rètrasé tout tribilasyon pèp kanak s ibi anba pat a fwansé. On film ki ka rètrasé évènman a Ouvéa an Kanaky. Ola an avril 1988, adan on gwòt, larmé fwansé té asasiné 19 solda kanak! On film zò ka tou...

  Lire la suite...

 • LiGTG ka soutyenn pandan a-y LiSTKE padavwa santral sendikal kanak-la ka ratré jòd-la adan on grèv jénéral an péyi Kanaky. LiSTKE ka mandé yo rèspèté akò a "Matignon"-la ola yo té ka di fò yo té rézèvé travay ba sé kanak-la an larèl a sèktè piblik é privé. On lwa ki té voté...

  Lire la suite...

 • Kon té ké di Janklòd a Radyo Tanbou, jou prèmyé Mé sé kanak-la té a lendikatif prézan an péyi a-yo. Ba moun ki konpwann mouvman endépandantis mò adan koloni a fwansé mi foto a-y!  

  Lire la suite...

 • Ouvéa, on film kay fè on pakèt blan plézi Kanaky!     Mathieu Kassovitz kay voyé douvan figi a-yo an vil Cannes adan fèstival a-yo an Fwans on film i touné asi sa'y té pasé Ouvéa an 1988 an péyi Kanaky. On koté ola kanak té mò anba bal a kolonyalis fwansé! On film an di zòt kay...

  Lire la suite...

 • Kanaky an danjé!   Pa bizwen ay an péyi-lasa pou zò pé vwè-y mésyé! Kanaky vin on péyi a blan! Zò kay jété on zyé asi jounal a "Calédonie 1ère" pou zò vwè sa! Pou ki biten yo kriyé péyi-lasa "Nouvelle-Caldéonie"? Pas sé blan-la pwan péyi a sé kanak-la ba yo! Sé pou sa mwen...

  Lire la suite...