• Tag jenn

  Résultats pour la recherche du tag jenn :
 • ...lèkontrè. Wi, nou pé bat fal an-nou padavwa ékip nasyonal Gwadloup krazé CARIFTA-la an péyi Bahamas. Jenn an-nou trapé...65 méday léfwè!!! On rèkò! Nou ralé 25 an lò, 19 an awjan é 19 an bwonz. Èvè 821,50 pwen, Gwadloup ka dèvansé Bahamas 657 pwen é Trinidad and Tobago 648 pwen....

  Lire la suite...

 • Pannan gwadloupéyen ka sipòté kourè a-yo an lantou Gwadloup, jenn ka kyouyé dòt jenn! Aprézan ou pa'a tann on simenn san déotwa jenn ka pèd vi a-yo èvè kouto oben bal fizi dòt jenn ba yo! E pannan sitan sé bwabwa an-nou la dèyè sénatoryal a fwansé, prézidansyèl a fwansé kisi...

  Lire la suite...

 • ...osi i vwè-y, mi sa i ka déklaré!     Èkzibisyon a trofé kolonyal a 14 juiyé 2011 14 juiyé, on trantenn jenn gwadloupéyen ka fè èstaj a-yo SMA té ka défile asi boulva Champs Elysée . Ka fè 50 lanné SMA ka "fòmé" jenn ki pa ka rivé lékòl adan dènyé koloni a fwansé. Fwansé...

  Lire la suite...

 • ...kaméra tout koté Lapwent é poutan moun ka mò an lari! Tini dé mwa dè sa an plen lari Frébault, on jenn té ka kyouyé on dòt jenn. Yè nou ka apwann on jenn kyouyé on dòt jenn lari José Marti anfas a on pòs a manblo. Kon di kanmarad Eli Domota, yo mété  kaméra pou véyé moun ka...

  Lire la suite...

 • Aprémidi-la Shaka adan lapenn é latristès padavwa on jenn pèd vi a-y lari Lapwent! I pèd vi a-y aprédavwa on jenn kon limenm bay plizyè kout' kouto an mitan kè. Magré tout mannèv yo pòté pou yo té sové-y, i rann dènyé souf a-y adan lésenkèd'laprémidi!  On dram ki fèt a lantré...

  Lire la suite...

 • ...pou on koup di mond! Pou ki asi papyé? Padavwa nou ka èspéré fédérasyon foutbòl fwansé èvè laFIFA ké dakò pou sé jenn ti-boug Gwada-la jwé lakoup di mond an péyi Kolonbi. E wi, lè ou pa endépandan politikman, mi sa ka rivé-w! Pannan sé jenn ti-boug Gwada ké jwé douvan Kanada...

  Lire la suite...

 • Nou pa ni lizin a zarm an péyi Gwadloup!   Dé jenn ankò pèd vi a-yo Mòtènòl Lapwent. Dé jenn ankò padavwa sé enki sa ou ka tann, on jenn ka kyouyé on dòt jenn, jenn ka pèd vi a-yo adan aksidan loto, moto, boustè... Ki tan sa ké arété? Mé an ja las palé dè pwoblèm-lasa ka...

  Lire la suite...

 • ...Kiba   On ripaj ki dwèt menné nou lakoup di mond an péyi Kolonbi (29 juiyé jis 20 out) mé pou sa fò sé jenn jinyò annou-la rivé jous an dèmifinal-la é sitou fédérasyon foutbòl fwansé pa mèt baton an wou an-nou!   Zò pé lyanné-zòt osi anlè "Boul an Karayib-la"...

  Lire la suite...

 • ...ni lizin a zarm an péyi-la   Pannan bout a simenn-la otila gwadloupéyen té ka fété nwèl a-yo, dé jenn ti-boug té ka pèd vi a-yo an péyi-la. Ankò on fwa! Prèmyé-la pèd vi a-y a dézèd'maten "Petit Pérou" Zabim adan on aksidan loto.I té ni 25 lanné! Lòt-la touvé lanmò...

  Lire la suite...

 • ...chonjé osi on gwan awtis jamayiken ki lésé nou on jou 11 sèktanm 1987. An ka voyé ba zòt on vidéo-son ola Peter Tosh èvè gwoup a-y "The Wailers" ka chanté "You can't blame the youth". You can't blame the youth (Ou pé pa blanmé on jenn) You can't fool the youth (Ou pé pa kouyonné on...

  Lire la suite...