• Tag gwadloup

  Résultats pour la recherche du tag gwadloup :
 • ...ki biten? Sé padavwa sé dokè-la an Fwans ka fè on grèv. Ki jan? Nou pa tini fwi é légim ka pousé an péyi Gwadloup? Gwadloupéyen, nou pwan twòp mové labitid! Nou pwan labitid ay manjé sa ki sòti déwò é nou ka rèfizé manjé tan-nou! Patriyòt Gwadloup toujou di fò nou gadé tè...

  Lire la suite...

 • Fò nou fè yo rèspèté tanbou Gwadloup!   Asi bik entèwnèt a jounal "Fwansmanti", an jété on kouzyé davwa fò nou toujou jété on zyé aka lèlmi é an ka dékouvè moun ka di bétiz ankò on fwa anlè mès é labitid a pèp Gwadloup. Jounal-la té ka palé asi èspozisyon a fwè-la Yves...

  Lire la suite...

 • Sarkozy an Gwadloup, mi foto a-y!   Alò mèt a mannyòk a léta kolonyal fwansé vini an Gwadloup, i pasé é i di plis ki janmen i ka asiré prézans a léta èvè plis pouvwa ba sé gouvènè-la! Sa fan ri davwa sé bwabwa annou-la ka pléré penn a-yo. Yo ka pléré penn a-yo padavwa Sarkozy...

  Lire la suite...

 • ...rèfizé on chèk maké an brèton! "Pôle Emploi" té ké mandé man Ana Sohier maké-y an fwansé. Poutan sè é fwè Gwadloup, chèk-la té préyenprimé an brèton menm. Zafè-lasa komansé fè onlo wélélé an Fwans é adan lèmond (padavwa ni entèwnèt), "Pôle Emploi" té oblijé mandé...

  Lire la suite...

 • Politisyen bwabwa vlé mété jénès Gwadloup anba dalo!   Lirèl manti-mantè kon manti fèt toujou té ka di nou i toujou mété on lajan sèryé pou fòmasyon a jénès Gwadloup. E ben si zò kouté on rèsponsab a LiGTG asi Radyo Tanbou, zò ka konstaté ki moun ka rakonté pèp Gwadloup...

  Lire la suite...

 • Oswè-la, LKP ka ba pèp Gwadloup mo pou on gwan sanblé owa bik-la lamityalité Lapwent pou nou paré pou dèmen on gwan déboulé lari Lapwent. On déboulé pou nou fè konpwann ankò on fwa léta kolonyal fwansé èvè sé bwabwa a-y isidan adan on kalbas sé dé kui ki ni ! Pèp Gwadloup, fò...

  Lire la suite...

 • Sa byen bèl vwè gwadloupéyen ka hélé woulo-bravo lè ékip nasyonal foutbòl a péyi-la ka rivé an final adan on ripaj foutbòl an Karayib-la mé an ka mandé-mwen on biten. Ès tini réyèlman on konsyans nasyonal an péyi Gwadloup? Padavwa sé menm moun-la ka kriyé woulo lè Lagwadloup ka...

  Lire la suite...

 • ...omaten-la, mèt a mannyòk a LKP pwan bato pou yo ay asi lilèt Marigalant pou on miting yo ké ba douvan pèp-la. Wi LKP fò nou konpwann konba a pèp Gwadloup sé konba a toutmoun ka rété an péyi-la. Moun Bastè, moun Gwanntè, moun Lésent, moun Marigalant é moun Dézirad, tousa ka fè pèp...

  Lire la suite...

 • (Pati a gòch pou zò ay a dwat!). Stéphane Auvray (Gwadloup), George Dublin (Antig é Bawbouda), Anthony Modeste(Grènad), Clyde Leon (Trinidad é Tobago), Heine Colome Valencia (Kiba), senk kapitenn ki ké éséyé menné ekip a-yo asi chimen a laviktwa!   Sé jòdi-la an péyi Matnik, hui...

  Lire la suite...

 •   Chat é rat an konplosité adan kaz a pèp Gwadloup.   An ka èspéré zò rété kouté, kouté pou zò kopnpwann sa Wobè té vlé di adan son-la an voyé ba zòt la? Nòmalman on chat fèt pou manjé rat mé chat-la, olyé i manjé rat-la, i ka tété rat-la. E an menm balan-la, rat-la ka...

  Lire la suite...