• Tag gwadloup

  Résultats pour la recherche du tag gwadloup :
 •   Antrénè ka véyé konbatan a-yo   Ekip nasyonal a taèkwondo Gwadloup té voyé dé konbatan adan US OPEN an vil Las Vegas an péyi Etazini. Non a-yo, manmzèl Perle Miny (jinyò -42 kg) é David Emmanuel Thézénas (sényò -54 kg). Yo toulédé pa rivé pasé prèmyé tou-la. Perle Miny...

  Lire la suite...

 • Mi sa ka fè déotwa chyé Gwadloup. Wi mésyé, nou pé kriyé sa fò! KARAYIB+AFWIK=GWADLOUP Mi VOUKOUM ka démontré nou sa mésyézédam! Mas a Kongo, mas a woukou, zò pa'a tann?    Sété madi gra Bastè!

  Lire la suite...

 • An bout a simenn pasé fèt adan sal Valère Lamy Bémaho, chanpyona Gwadloup a taèkwondo. On chanpyona ki montré tèknisyen a péyi-la, ki konbatan ké rèprézanté ékip nasyonal Gwadloup adan gwan randévou entènasyonal pou lanné-lasa kon chanpyona panamériken oben  chanpyona di mond. ...

  Lire la suite...

 • ...mond, moun ka anonsé tout kalté biten, dyab é kòn a-y. Mé pawòl sèryé! 2012 ké chanjé on biten an péyi Gwadloup? Politisyen Gwadloup ka vwè alè gouvèlman fwansé bizwen fouté réfòm a-y adan koloni a-y é yo ka pòté mannèv pou mété on èstati "made in France" an péyi-la. 2012...

  Lire la suite...

 • ...simenn-lasa an lanmè-la an komin Lanzbètran. Dominik Gladone yonn adan sé mèt a mannyòk a taèkwondo Gwadloup. Dominik ki té chanpyon a Karayib-la an 2010 an péyi Bawbad. Li èvè lé Fostin goumé pou Gwadloup vini on nasyon mondyal a taèkwondo-la. E wi, dèpi on jou 30 avril 2011,...

  Lire la suite...

 • Woulo-bravo ba manmzèl Perle Miny! Drapo nasyon Gwadloup an figi a moun! Zò pa'a vwè-y???!!! E an plis an vant a bèt-la!   Ekip nasyonal Gwadloup a taèkwondo té voyé dé konbatan adan 7èm tounwa entènasyonal Paris ki fèt an bout a simenn pasé. Nou pé di rézilta-la té antrè fit é...

  Lire la suite...

 • Koté sétè oswè moun Gwadloup, moun ki andidan péyi-la ké pé ay an sinéma "Rex" pou yo pé gadé on film ka rètrasé listwa a on évènman ki rivé an péyi Kanaky.  An pa'a di plis! Randévou oswè-la!

  Lire la suite...

 • On film an ka atann i sòti an péyi Gwadloup pou mwen pé ay kouri vwè-y! On film gwadloupéyen dwèt ay vwè! Gwadloup é Kanaky menné menm konba-la. Malérèzman yo trapé plis bon rézilta ki nou!

  Lire la suite...

 • Mi drapo-lasa ka fè yo chyé!   Konm zafè a drapo Gwadloup yo mété a lendikatif prézan adan ripaj a surf-la pa ni lontan ka entérésé mwen, sé kon sa an ay jété on zyé asi on sit non ay sé Surfsession. Adan sit-lasa yo mèt foto a surfis-la, yo montré délégasyon Gwadloup ka pozé...

  Lire la suite...

 • On jenn gwadloupéyen kay éséyé pòté méday ba péyi a-y!   Tout moun an péyi Gwadloup ki gadé jounal télé yè swa dwèt vwè-y! Sòf si télé-la té an nwè é blan, toutmoun vwè-y byen menm! Wi mésyé, pannan déboulé-la té ka wouvè dizyèm chanpyona panamériken a surf an vil...

  Lire la suite...