• Tag drapo

  Résultats pour la recherche du tag drapo :
 • Lire la suite...

 • Pannan gwadloupéyen ka pèd fil a-yo èvè man Flessel ka pòté drapo fwansé, vwazen annou andidan Karayib-la adan on dòt dimansyon! On dimansyon a péyi ki rèsponsab dè yo!   Gadé sa!   Misyé Usain Bolt pòt-drapo a nasyon Jamayik   Délégasyon a Trinidad é Tobago   Délégasyon a...

  Lire la suite...

 • Zòt dwèt ka di zòt :"Mé ka Shaka ka anmèwdé moun èvè zafè a drapo a-y?". Mé ka zò vlé fè? An sé on boug ki wòs, a pa fòt an-mwen! E wi an ka anmèwdé moun èvè zafè a drapo padavwa omoman yo bizwen fè Gwadloup rantré adan òganizasyon politik andidan Karayib-la, omoman yo...

  Lire la suite...

 • Vil Moindou mété déwò drapo a péyi Kanaky.   Sa fèt dèpi yè aprémidi! Wi mésyé, vil Moindou an péyi Kanaky lévé drapo a péyi-la asi fétay a lanméri a-y. Majorité a vil-la voté pou lévé drapo-lasa. Chonjé lè yo té désidé rann drapo-lasa ofisyèl, enki twa vil té rèfizé...

  Lire la suite...

 • ...vin parèt an vil Lapwent. Non a-y "Radikal Mas". E pou prèmyé sòti a-y i rivé lari Lapwent èvè ...drapo a nasyon Gwadloup. Moun alantou an-mwen ja komansé di sé on gwoup a endépendantis. Sa ka fè mwen chonjé menm pawòl yo té sòti pou "Akiyo" ja ni lontan. Mé kon an toujou ka di...

  Lire la suite...

 • ...bouk-la (Facebook yo ka di an anglé) é zò ké lyanné èvè "Drapeau Guyane". Zò ké vwè jan pèp Giyàn adòpté drapo a-yo!         An ja maké asi nèt-la, on drapo dwèt dépolitizé padavwa i ja fè twòp déga andidan péyi Gwadloup. E wi mésyé, jous a jòdi-jou, onlo moun an-nou...

  Lire la suite...

 • Mi drapo-lasa ka fè yo chyé!   Konm zafè a drapo Gwadloup yo mété a lendikatif prézan adan ripaj a surf-la pa ni lontan ka entérésé mwen, sé kon sa an ay jété on zyé asi on sit non ay sé Surfsession. Adan sit-lasa yo mèt foto a surfis-la, yo montré délégasyon Gwadloup ka pozé...

  Lire la suite...

 • Drapo gwadloupéyen-la pannan défilé a sé délégasyon-la pou wouvè chanpyona panamériken a surf Lanzbètran Gwadloup.   Menm lig foutbòl gwadloupéyenn-la pa menm té ni asé grenn pou prézanté drapo a nasyon an-nou an Karayib-la. E poutan nou sav tini patriyòt adan lig foutbòl an-nou....

  Lire la suite...

 • ...té ka wouvè dizyèm chanpyona panamériken a surf an vil Lanzbètran an péyi Gwadloup, toutmoun dwèt vwè jenn gwadloupéyen pòté drapo a nasyon Gwadloup èvè koulè a-y... wouj, jòn é vè! Sé jenn-la ka fè travay a sé politisyen bwabwa nou ni an péyi-la. Mésaj-la sé, menm si nou ka...

  Lire la suite...

 • ...bik entèwnèt a CROSGUA. An di yo si nou kay adan diféran konpétisyon andidan kontinan amériken-la, zafè a drapo-la ké oblijé pozé. E wi kanmarad, nou pé pa fè lyannaj èvè vwazen an-nou é an menm balan-la pwenté èvè drapo a fwansé-la. Sé moun-la ké mal palé nou! Kifè apré...

  Lire la suite...