• Tag adan

  Résultats pour la recherche du tag adan :
 • ...pwofitan-la on volé an 2009, réprésyon-la atann nou pwan ti-bwen landòmi pou'y frapé! Kat militan ka woulé adan èstasyon ésans a Valkanna Goubè adan on tribilasyon èvè lenjistis a léta kolonyal fwansé. Total ka menné an péyi Fwans, monté on konplo pou fè sé kanmarad-lasa tonbé!...

  Lire la suite...

 • Nèg ka rété adan bèl gwan kaz, sa ka fè déotwa chyé an péyi-la!   Yè an té ka di zòt jan fwansé bizwen pwan péyi Kanaky ba yo ; é ben sé menm biten yo ka èché fè an péyi an-nou Gwadloup. Lòtjou san pon moun avèti, yo enki désidé mété déwò on jenn madanm a kaz a-y an...

  Lire la suite...

 • ...an té di zòt jan lapli tonbé anpil an péyi-la ; é ben mi gwo dlo-lasa kyouyé moun! 5 moun pèd vi a-yo adan réjyon Mònalo-la! 3 adan on katkat ki té ka éséyé janbé dlo an chimen magré yo té di chofè-la pa pasé la! Yonn yo touvé bomaten-la, on madanm ki té ni 41 lanné é...

  Lire la suite...

 • ...ojis an ti-péyi-lasa? Ba travay valè oben ankò mèt lasistana douvan? Davwa jounal "Fwansmanti" ka mété adan tit a-y moun dwèt chwazi antrè RSTA é RSA. RSTA (Revenu Supplémentaire Temporaire d'Activité an fwansé) sé on lajan ka vin anplis anlè pèy a travay a-w alò kè RSA (Revenu de...

  Lire la suite...

 • ...kè nou ka konstaté sé plito pwofitasyon yo bizwen woumété si pyé kon avan! Pèp Gwadloup, fò zò véyatif, fò pa zò tonbé adan zatrap a makak! Gouvènè-la, Lirèl é Gillot ka kontinyé manti ban nou é pou sa yo ka sèvi èvè jounal, radyo é télé a-yo! Èvè on jounalis kon AJV ki...

  Lire la suite...

 • ...ti-boug té ka pèd vi a-yo an péyi-la. Ankò on fwa! Prèmyé-la pèd vi a-y a dézèd'maten "Petit Pérou" Zabim adan on aksidan loto.I té ni 25 lanné! Lòt-la touvé lanmò "Trioncelle" Bémaho aprédavwa i wousivwè on kout'kouto an vant a-y! I té ni 19 lanné! Asasen a-y té ki enki 17...

  Lire la suite...

 • (1941 - 1967) Otis Redding yonn adan sé gwan chantè a "soul music" mériken-la ki malérèzman lagé nou li èvè tout òkès a-y on jou 10 désanm 1967 adan on aksdan avyon. I té ni enki 36 lanné!   Kouté on son an senten zò ja tann omwen on fwa adan vi a-zòt!

  Lire la suite...

 •     Lòtjou Bastè on sendikalis ki sòti an péyi Koré di Sid, di gwadloupéyen sanblé adan miting a LKP, jan péyi a-y suiv konba a gwadloupéyen kont pwofitasyon a sistenm kapitalis. Jou 14 désanm ka vini la, travayè fwansé ké déboulé an péyi a-yo pou pòté fòs ba pèp Gwadloup ki...

  Lire la suite...

 • Ola drapo a Lagwadloup yé anba koup-lasa?   CCN èvè Zandwonis palè dè sa adan bik a-y, bworldconnection woupwan tèks-la osi. Pwoblèm a rèprézantativité a péyi Gwadloup adan laliwondaj natirèl a-y ki sé Karayib-la. On pwoblèm ki ka pozé adan larèl a èspò-la pannan sé...

  Lire la suite...

 • ...fwansé, blan fwansé ka vwè mizè an péyi a-yo ki ta yo! Yo montré dé fwansé ka pasé tout lannuit a-yo ka dòmi adan...loto a-yo mésyé! E jous ni yonn ka woulé adan on lizin! Kivédi adan péyi swadizan endistriyalizé, swadizan rich, on pati a pèp a-yo ka vwè mizè magré yo ka travay!...

  Lire la suite...