• Tag adan

  Résultats pour la recherche du tag adan :
 • Mi drapo-lasa ka fè yo chyé!   Konm zafè a drapo Gwadloup yo mété a lendikatif prézan adan ripaj a surf-la pa ni lontan ka entérésé mwen, sé kon sa an ay jété on zyé asi on sit non ay sé Surfsession. Adan sit-lasa yo mèt foto a surfis-la, yo montré délégasyon Gwadloup ka pozé...

  Lire la suite...

 • (1958 - 2011)   Sé aprémidi-la, pèp Gwadloup kay menné MISYE Hilè Geoffroy adan dènyé kaz a-y, an simityè Sentann!

  Lire la suite...

 • Bomaten-la adan jounal a RTB, Jéra apwann pèp Gwadloup, misyé Hilè Geoffroy a gwoup Sentann "Kannida" té ké lagé nou. An ay jété on zyé asi nèt-la osi é an vwè yo palé dè mò a-y on sèl koté. An ka atann konfirmasyon an kouran a jouné-la. Si sété vré, Hilè Geoffroy té ké...

  Lire la suite...

 • Hò, hò! Grèv an Amérik?   Ki moun té ké imajiné adan on péyi ki ka santi-y pli gwan puisans mondyal asi latè, pèp a-y té ké lévé gawoulé? Pon moun! E poutan sé sa ki fèt! An péyi Etazini, an vil Oakland, travayè lévé gawoulé! Sa fèt mèkrèdi 2 novanm! Travayè okipé bank,...

  Lire la suite...

 • ...André Jean Vidal ka vin répété sa! Ki jan nou pé asèpté sa? Ki jan politisyen bwabwa pé asèpté sa? Mé pli bèl-la ka vini. Adan menm rapò-lasa, yo ka di vyolans ka fèt an péyi-la sé parapòt a nèg. Sa kivédi nèg té ké ni adan jèn a-yo vyolans! Ki jan nou pé asèpté sa? Ki jan...

  Lire la suite...

 • Lendi swa, an té ka gadé jounal a-yo adan "Guadeloupe 1ère" é yo vin adan larèl a èspò-la. Yo té ka palé asi jenn gwadloupéyen ki té ay adan chanpyona fwansé a surf. Zò sav ki moun ka fè èspò-lasa an péyi Gwadloup, sé on majorité blan. Tini déotwa nèg mé majorité-la sé blan....

  Lire la suite...

 • On Ka ki lyanné èvè Lafwik   Mèsi Joka asi Zabitan ki byen réponn dé ti-misyé ki té ja pati adan on zafè a "quart" pou palé dè gwoka yè dimanch adan émisyon "Gwan kozé" asi RTB. Fò pa nou tonbé adan kouyonnad a sé blan-la ki pa konnèt anmèd adan mès é labitid an-nou. Gwoka ka...

  Lire la suite...

 • ...Pou nou chonjé sè é fwè an-nou Dominik. Misyé David Registre pòté on méday dè bwonz ba péyi a-y Dominik adan so an longè-la adan jé panamériken-la ki ka fèt Guadalajara an péyi Mèksik. On vénézwélyen pwan lò-la é on chilyen awjan-la. Pou lèmoman, sé sèl méday a nasyon...

  Lire la suite...

 • ...ki fè richès a-yo asi do a nèg pannan lèsklavaj ké péyé sa. An ka kwè sé sa ki komansé fèt padavwa Léwòp adan on kriz a lajan osèryé. Tèlman gouvèlman adan sé péyi-lasa pé pa réglé pwoblèm-la yomenm a-yo, yo oblijé kriyé "BRICS" pou'y vin an sèkou a-yo. Ka sa yé sa...

  Lire la suite...

 • Jé panamériken 2011 Guadalajara (Mèksik) Atlétizm : Adan final a 100 mèt-la, sé on jamayiken misyé Lerone Clarke ki gannyé èvè on tan a 10.01 douvan chanpyon di mond 2003-la misyé Kim Collins (Senkis é Névis). Sé Emmanuel Callender a Trinidad é Tobago ki pwan twazyèm plas-la. Plis...

  Lire la suite...