• http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSLSWabi5mS_dcQSPvHh12-brJa6YCpQmxDZzrumvaoNVRTQGuQ

  LKP ki komansé séri miting a-y Lapwent é Bastè kay désatralizé-y an péyi Gwadloup. E sé kon sa oswè-la, mèt a mannyòk a LKP ka ba pèp-la mo pou Sentwòz koté sétè. Komin Sentwòz sé démaraj a on séri miting LKP kay fè adan tout péyi-la jis an débi a lanné pwochenn.

  "Lagwadloup sé tan-nou! Lagwadloup a pa ta-yo! Yo pé ké fè sa yo vlé adan péyi an-nou!".


  2 commentaires
 • http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSxYFP1ct1tmcINvcoM5z0f4O69WTGcT2wcjLWu9lQjWwNCSvEcFw

  An déwò jouné a rèkèyman aka fanmi Geoffroy, yè tribinal a-yo Lapwent té ka kriyé on dénonmé Sylvie Hayot aprédavwa i té kriyé ponpyé ki té vin pòté-y soukou apré on aksidan sal nèg. Natirèlman konbatan a LKP té a lendikatif prézan èvè mòso fè-la misyé Eli Domota. Lè fwansé vwè on mobilizasyon osèryé komansé fèt douvan tribinal-la, yo pa ay pli lwen é yo désidé voyé zafè-lasa pou 22 désanm. E lè 22 désanm ké rivé asiré pa pétèt, yo ké wouvoyé-y pou on dòt jou ankò. Nou ja konnèt èvè lajistis fwansé, sé jwé yo ka jwé èvè moun!

  On dòt zafè ki rivé an péyi-la. On manblo minisipal asi komin Manten, désidé mété on PV ba prèmyé mè ajwen a komin-la. Pou ki sa? Sé padavwa loto a mè-lasa té garé anlè on koté pou moun andikapé.  Ka'y té rivé manblo-la fè sa? Mè ajwen-la pa pwan sa! i jiré manman manblo-la! I chiré PV-la! I voyé-y an figi a-y. Li èvè mè-la désidé konvoké-y pou yo di-y fò pa i woukomansé si-y vlé kontinyé woulé ba komin-la. Kanmarad, an toujou ka di zòt lèpouvwa, sé on biten moun dwèt apwann é an ka kwè ni déotwa politisyen ki poko paré pou sa! A pa padavwa ou sé on mè adan on komin, ou ka konpwann ou ké fè nenpòt ki biten!

  On dòt biten ankò! Prézidan a fédérasyon foutbòl fwansé an péyi an-nou. Li èvè on délégasyon a lig foutbòl Gwadloup èvè osi déotwa politisyen, ay asi on téren a komin Ti-Bou ola yo ni lentansyon mété on piti "Clairfontaine" kivédi on sant a fòmasyon a jenn foutbalè Gwadloup. On sant réjyon Gwadloup kay finansé a 100%! Zò byen li-y, a 100 %! Woy, woy, woy! Fò kwè lajan laréjyon ka koulé pli vit ki on rivyè! Lajan an-nou padavwa pou enpo é taks yo ka fè nou péyé, sa pa posib!


  1 commentaire
 • http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQxxknls7-GvbK0bYOoKn0yJN3FHwMeXGNevaETl3XaMfhv-8xANi on film on fwansé té fè dèpi lanné pasé ki ka soukwé onlo moun. Wi mésyé, Mathieu Kassovtitz té fè a Maori Nui (Polinézi) on film yo kriyé an fwansé "L'ordre et la morale". On film ki ka rètrasé tout tribilasyon pèp kanak sibi anba pat a fwansé. On film ki ka rètrasé évènman a Ouvéa an Kanaky. Ola an avril 1988, adan on gwòt, larmé fwansé té asasiné 19 solda kanak! On film zò ka tou konpwann ka déranjé léta néo-kolonyal fwansé an péyi-lasa. On film Mathieu Kassovitz té oblijé touné an péyi déwò! On film ka déranjé toubòlman! E sé pou sa an péyi Kanaky, défann moun pasé film-lasa adan sal a sinéma! 

  Sé té ké Kiba oben an Chin, a pa ti bétiz, fwansé té ké di!

  Mwenmenm an-mwen, an ké pòté mannèv pou mwen ay vwè film-lasa an péyi Gwadloup!


  1 commentaire
 • http://mayotte.la1ere.fr/infos/actualites/IMG/jpg/manif-4.jpg44 jou grèv! Yo fè-y èspré sé mahoré-la? Kon adan péyi an-nou, moun fè 44 jou mobilizasyon jénéral avan yo signé on akò. Mé tansyon, nou ja konnèt fwansé! Nou sav sé mésyé ké rèspèté sé akò-la on tan avan yo dérèspèté-y! Alò fò moun Mayòt rété véyatif!


  1 commentaire
 • http://www.npa2009.org/sites/default/files/images/oakland.preview.jpg

  Hò, hò! Grèv an Amérik?

   

  Ki moun té ké imajiné adan on péyi ki ka santi-y pli gwan puisans mondyal asi latè, pèp a-y té ké lévé gawoulé? Pon moun! E poutan sé sa ki fèt! An péyi Etazini, an vil Oakland, travayè lévé gawoulé! Sa fèt mèkrèdi 2 novanm! Travayè okipé bank, lanméri-la é travayè jis baré pò-la. Pò-lasa sé yonn adan sé pli gwan pò-la an péyi-lasa.Travayè bouwé èvè manblo osi!

  An vil New-York menm, moun okipé Wall Street onlo tan. Nou sav wall Street sé koté ola moun ka jwé lajan adan sé bous-la.

  An ka chonjé jan an 2009, sé fachis-la té ka di mwen sa té ké jen rivé adan on péyi kon Etazini. On péyi ola pa té ké ni moun maléré. Mi foto a-y!


  votre commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique