• http://referentiel.nouvelobs.com/file/2560783.jpgNou apwann sa anlè RTB ola bomaten-la Eli Domota té ka di adan jounal a Janklòd, manblo té ké kyouyé on manifèstan èvè on kou flachbòl an mitan lèstomak a-y. I ba-y li toupré! Pou toufé zafè-lasa, médya fwansé asi nèt-la ja ka di i té ké mò pas i té ké trapé on kriz kardiak. E an plis di sa, yo ka di yo pa té ké touvé pon mak a flachbòl anlè-y. Ay kwè sé mésyé! Pa ni lontan, on ti-moun té pèd on zyé parapòt a on mablo ki té tiré on kou flachbòl toupré tèt a-y. Flachbòl ka ranplasé bal fizi mé pa tini pon diférans antrè sa ka fèt Mayòt an 2011 é sa ki fèt an péyi Gwadloup an Mé 1967.

  Magré réprésyon a léta néo-kolonyal fwansé, magré yo bizwen fè moun pè, grèv jénéral-la ka kontinyé Mayòt!


  1 commentaire
 • http://www.malango-actualite.fr/vignettes/2010-10-15-signature_protocole_stm.jpg

  Boug an-mwen, gadé sa ou ka fè?

   

  On sendika Mayòt désidé pété lyannaj sosyal-la ki té ja komansé adan mòso a péyi Komò. Wi mésyé FO Mayòt désidé yè signé on akò alò kè rèstan a entèwsendikal-la pa té dakò! Léta néo-kolonyal fwansé toujou maché kon sa, fouté divizyon pou'y pé sav pété on mouvman. Ki jan on moun pé signé on akò ki ké valab twa mwa? Antouka, entèwsendikal-la sanblé-y yè é i désidé i ka woukondwi grèv-la. I ké fè-y san FO!

  Evaris! Ay palé ba boug a-w la!


  votre commentaire
 • http://guadeloupe.coconews.com/im/blog/accueil/2038522lkp-jpg.jpgSa té bèl toubòlman gwan sanblé a pèp Gwadloup douvan bik a LKP yè swa Lapwent! On miting ki komansé owa huitè mwen dis, èvè misyé Raymond Gama ki prèmyé bay lavwa. E sé kon sa, gras a téléfòn pòtab a mòso fè-la, misyé Eli Domota ki vin jwenn  misyé Gama, gwadloupéyen rivé lyanné èvè on rèprézantan a péyi Mayòt. Sé èvè onlo émosyon rèprézantan a Mayòt ba pèp Gwadloup tou sa ka pasé an péyi a-y. On grèv jénéral kont lavi chè ki kay rantré adan katriyèm simenn a-y lendi pwochen! Van a LKP pati an 2009 pou fè lantou a latè. Zò pa'a tann!

  Apré sé misyé Alain Plaisir ki vin douvan mikro-la pou ba pèp Gwadloup lèsplikasyon asi "politik" a on gwan magazen a manjé an réjyon Bastè "Casino" pou pa nonmé-y! On magazen swadizan laréjyon Gwadloup achté sé masòn-la pou swadizan fè gwadloupéyen achté méyè maché. Biwo Etid Ouvriyé (BEO) montré moun jan magazen-la ka fè pwofitasyon anlè tèt a pèp-la. Dayè yo té ka vann jounal a BEO an bik-la yè swa pou 1 éwo!

  Apré sé on rèprézantan a FO ki palé asi zafè a béké ka dérèspété travayè Gwadloup an péyi a-yo.

  Ansuit, sé té tou a on rèprézantan a LiPLG misyé Jean-Marc Galice ki di pèp-la déchoukaj a pwofitasyon pé pa fèt si nou pa ka menné on konba politik.

  Garcin Malsa ki sòti an péyi a-y Matinik voyé ba pèp-la tout fòs-la nou bizwen la pou nou gawoulé kont sé kriminèl béké-la. Dayè Garcin Malsa mèt an wout osèryé asi sé moun-lasa.

  Misyé Joel Beaugendre a sendika SPEG limenm a-y palé asi on lékòl nou dwèt mofwazé adan on lékòl Gwadloup.

  On dézyèm rèprézantan a péyi Matnik vin douvan mikro-la. On avoka yo ka kriyé Man Duhamel. E la, i fè fò menm! I fouté dèyè sé béké-la! Apré tout pèp-la té oblijé rété lontan ka bat lanmen tèlman sa té fò.

  Man Natalie Minachy a GAP Gwadloup milité pou gwadloupéyen manjé sa ki ta yo. zafè a sik sé béké-la ka fouté adan bwason yo ka vann adan sé dènyé koloni-la, plis ki janmen ka bay rézon.

  E miting-la bout kon a labitid èvè mòso fè-la misyé Eli Domota. La, i mèt an wout asi onlo biten ka fèt an péyi-la.

  Aprédavwa pèp-la chanté "Lagwadloup sé tan-nou", moun rantré a kaz a-yo. I té onzè mwen ven. On bèl, bèl, bèl miting, kon a labitid!


  1 commentaire
 • http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS-7rHjWDySPj5BrDx-t0K4T6L5JqkCpyAGpz3w7hwLxg1lDYQSjwLyannaj Kont Pwofitasyon (LKP) ka ba pèp Gwadloup mo pou on gwan sanblé kay fèt owa bik-la Lapwent koté sétèd'swè. Pèp Gwadloup ké pé lyanné oswè-la èvè rèprézantan a asosyasyon Matinik. Nou ké pé lyanné osi  èvè on rèprézantan a péyi Mayòt dèpi on téléfòn é satélit-la.


  1 commentaire
 • http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/ef/Flag_of_Barbados.svg/125px-Flag_of_Barbados.svg.pnghttp://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSaqacHlNVLJRKNbWjNOjJ4itEllyh2Fq-pTkAE0HdLu1RbqkGl

   Misyé Freundel Stuart ki sé prèmyé minis

  a Bawbad dèpi jou 23 òktòb 2010 apré mò a

  David Thompson ki té la avan-y.

                                

  Bawbad, on ansyen koloni anglé ki trapé endépandans a-y on jou 30 novanm 1966. Sé on monachi konstitisyonèl ola i ni an tèt a-y on prèmyé minis misyé Freundel Stuart. Kapital a-y sé Bridgetown. On vil ki bèl toubòlman! An pé di zòt sa piskè an té vwè-y dè pwòp zyé an-mwen an 1985! Nou an 2011 é vil-lasa toujou osi bèl. A pa kon vil Lapwent an péyi an-nou. E nou swadizan départèman fwansé é gadé on péyi endépandan ki ni nèg adan-y! Alò nou nèg Gwadloup, fò nou arété mèt an kabèch an-nou san blan nou pé pa fè ayen. Tini nèg ka rivé déotwa koté asi latè. Péyi Bawbad ka ban nou prèv-la.

  Zò pa'a kwè mwen? Mi foto a-y é piplis mi film a-y!

   

    Ès zò ka vwè papyé a tè-la kon sa?


  4 commentaires


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique