• http://s366247788.onlinehome.fr/direct-monde/www/images/stories/journalistes/lisedolmar.jpg

  Jounalis Lise Dolmar an péyi Ayiti

   

  Alò finalman, nou sav ki jounalis yo té agrésé adan lokal a"Guadeloupe 1ère". Sé jounalis Lise Dolmare. On madanm nou vwè an Ayiti fè rèpòtaj apré tranblèmanntè-la. Lise Dolmare sé on jounalis ki pa dwèt ka kouché douvan yo é sé pou sa tini déotwa blan ka kwè yo otorizé ba nègrès an-nou kou! Moun ké di mwen ankò, Lagwadloup pa on koloni!


  votre commentaire
 • http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJc5gjdZE3RsvX69yQ54h_5l6SQRTO0Dfc8MZasNBjGUyiEqldToutmoun té anrajé, piplis konbatan a lakòz nasyonal an péyi-la. Ki jan nou pé lésé moun kon "chikològ" Errol Nuissier vin maké bétiz anlè mòso papyé? Ka ti-misyé-lasa di? I di menm biten i té ja di an 2009. I di si tini onlo vyolans an Gwadloup sé parapòt a LKP! E ou ka touvé jounalis kon Eric Rayapin é André Jean Vidal ka vin répété sa! Ki jan nou pé asèpté sa? Ki jan politisyen bwabwa pé asèpté sa?

  Mé pli bèl-la ka vini. Adan menm rapò-lasa, yo ka di vyolans ka fèt an péyi-la sé parapòt a nèg. Sa kivédi nèg té ké ni adan jèn a-yo vyolans! Ki jan nou pé asèpté sa? Ki jan politisyen bwabwa pé asèpté biten kon sa? Padavwa sé sa sé mésyé kay répété adan kongré a-yo yo ka fè jòd-la. On kongré ki pa légal padavwa on kongré fèt pou palé asi évolisyon enstitisyonnèl é èstatitè a péyi-la. E sé poukwa lagòch altèrnativ pa kay rantré adan maji a kongré a-yo pas i pa dakò èvè sa yo maké adan rapò a-yo. Lagòch altèrnativ réyaji èvè dignité!

  LKP é dòt mouvman patriyotik pa asèpté sa nonplis. E sé pou sa LKP sòti démo maké asi sé kalté pawòl-lasa.

  Tini nèg Gwadloup ki voté an mas ba Lirèl-la an 2010. Mi menm Lirèl-lasa ka vin méprizé yo! An toujou di zòt, Lirèl pa ka santi-y nèg!


  4 commentaires
 •  http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQZS9-9k3cUr5P_-q3RCNz_2sPA0C46QCedrw3PcDtVnM7Q1Tvv  http://www.sxminfo.com/wp-content/uploads/1er_congres_fkng_article.jpg

  Kanmarad, zò ja konnèt mwen, Shaka pa jen ka dòmi! E sé kon sa an voyé on démo-maké asi bik entèwnèt a CROSGUA. An di yo si nou kay adan diféran konpétisyon andidan kontinan amériken-la, zafè a drapo-la ké oblijé pozé. E wi kanmarad, nou pé pa fè lyannaj èvè vwazen an-nou é an menm balan-la pwenté èvè drapo a fwansé-la. Sé moun-la ké mal palé nou!

  Kifè apré rédaksyon a sit-la réponn mwen. I di mwen CCEE (Conseil de la Culture, de l'Education et de l'Environnement) kay pòté zafè a drapo gwadloupéyen-la douvan konsèy réjyonal. I jis pwan èkzanp a Lagiyàn ki té adòpté drapo a-y. An réponn rédaksyon-la kon sa. An di pisimyé CCEE voyé dosyé-la ba konsèy jénéral padavwa nou ka touvé adan sanblé-lasa plis boug pwogrésis. E an di-y osi an péyi Giyàn, sé konsèy jénéral-la ki adòpté drapo giyanè-la.


  3 commentaires
 • 2009 an péyi Gwadloup é 2011 Mayòt si léjyonnè poko kyouyé kont a nèg a-yo kon yo té'é anvi sé pas tini kaméra télévizyon! Mé 1967 Lapwent, pa té ni kaméra! Toujou chonjé sa!

   


  3 commentaires
 • http://pix.toile-libre.org/upload/original/1319029488.jpgKon on moun Mayòt té ka di asi radyo "Mayotte 1ère", misyé Ali El Anziz pa mò anlè kabann a-y yè! I mò pannan i té ka manifèsté an lari-la èvè rèstan a pèp Mayòt kont lavi chè. Wi kon an té maké-y yè, jandam kyouyé-y èvè on kou flachbòl an mitan lèstomak é osi èvè gaz lakrimojèn. Ki fè, i mò toufé! Alò zafè a kriz kardyak a gouvènè-la, sa pa adan padavwa an pa'a kwè gouvènè-lasa sé on dòktè léjis!

  Dayè tini témwen ki vwè an ki mannyè misyé Ali El Anziz pèd vi a-y. Mi film a-y!

   Ay di apré Shaka ka dézenfòmé moun!


  1 commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique