• http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRPzNm4NwSR-8eboTrtGGS_D9Wm3N0hK6liU328ZoaEDYcc1leabA   http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQradu2YenOz3vkv9Ejiaj4LZOZXeRe0aQzCyUZvdrj-41xjONq

  Télévizyon fwansé "Public Sénat" té fè an 2008 on déba asi divini politik a péyi Kanaky. Kanmarad, fò zò sav oplita owa lanné 2018, kay fèt an péyi Kanaky on référandòm asi lendépandans a péyi-la. Sòf si tini on manman sirpriz, an ka kwè péyi-lasa pé ké malérèzman endépandan. Pou ki sa? Sé padavwa dèpi nanni-nannan léta fwansé fè on pakèt éwopéyen vini an mas an péyi-la. Ki fè alè, kanak an minorité an péyi a-yo.

  Sa an ka kwè yo ké fè péyi Kanaky, sé vin sa yo ka kriyé on léta asosyé. E an ka di zòt kanmarad, divini politik a péyi-lasa oblijé entérésé nou nou gwadloupéyen pas adan wouaj a léta fwansé, yo désidé fè péyi Kanaky sèvi modèl ba tout rèstan a koloni fwansé. Alò péyi Gwadloup adan! Labann a Lirè, Gillot é Chèvry sav sa! Dèyè do a pèp Gwadloup, yo ka konkòkté on èstati ki ké mofwazé Gwadloup adan on léta asosyé kon yo kay fè-y an Kanaky. Tini sign ki pa ka twonpé! Gadé jan Lirèl ay jwé ochèf déta Sendomeng pa ni lontan!

   

  Mi sa on jiris a linivèsité an Kanaky té ka di asi larèl-lasa :

  "Le concept de territoire ou de pays associé pourrait offrir une opportunité intéressante, si la constitution française acceptait le mécanisme de ce que nous avions appelé, il y a plus de deux ans, la "délégation de souveraineté". L'expression n'est sûrement pas la plus heureuse, mais elle pourrait s'appliquer à la refondation des relations entre la République française et son outre-mer..."

   

   


  votre commentaire
 • http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRyOZVQ4oMDC08TJ3AnOqOtJcB_wfz6vWZNCRkcS1R0pCCo14YgsA    http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRyU5-Nd7THvUWdd-k-2upkJnWbUm6bir7H-pdtBCL0udaohdtCA

  Lirèl = Houphouët?

   

  Pozisyon a Victorin Lirèl adan aparèy a léta fwansé ka fè mwen chonjé ka a on politisyen afwiken. Politisyen-lasa té sòti Kòtdivwa, non a-y Félix Houphouet-Boigny. Boug-lasa té minis fwansé adan gouvèlman a Félix Gaillard antrè novanm 1957 é mé 1958. Lè Kòtdivwa vin endépandan an 1960, Félix Houphouet-Boigny rété prézidan a répiblik a péyi-la pannan...33 lanné!!

  Lirèl alèkilé minis a lékoloni adan gouvèlman fwansé. Kon ansyen prézidan a Kòtdivwa, Lirèl adan wouaj a léta kolonyal fwansé. Kon Houphouet-Boigny, Lirèl kay fè on kou prézidan a "répiblik" Gwadloup pannan plis ki 30 lanné?


  1 commentaire
 •       http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQEX05UGRjF1QC442Mpa0iEFRT8LRLzuVmsSiOeoCtKtm984yb9BA

  Lirèl é Lètchimy pwochen Ali Bongo oben Denis Sassou-Nguesso adan Karayib-la?

   

  Chonjé lòtjou, an té ja di zòt lotonomi a péyi Gwadloup ja jous signé. An ké ay pli lwen é an ké di zòt lendépandans a Gwadloup é an menm balan-la Matinik ja jous signé. Lendépandans? Wi kanmarad mé a pa on lendépndans adan sans a LONI mé on lendépandans kon nou ka touvé-y Pòtoriko oben Kiraso. On lendépandans kon nou ké touvé-y osi Kanaky. Sé sa yo ka kriyé "endépandans-asosyasyon". An 2009 pannan mouvman a LKP, dé moun a lafinans fwansé té ja voyé mo asi sa. Yonn té di, sa ki té'é myé ba koloni a léta fwansé, sé on lendépandans asosyé èvè Lafwans. Kanmarad, an ka di zòt sé sa yo kay mèt si pyé ba péyi an-nou Gwadloup! Kon yo ka di, ou tini sign ki pa ka twonpé. Letchimy prézidan a réjyon Matnik ay jwé ochèf déta Antig pou prèmyé sésyon a parlèman a LOECS. Lirèl li kant a-y ay jwé li osi ochèf déta Sendomeng pou envèstiti a prézidan a répiblik a péyi-lasa. Kivédi kanmarad, sé dé boug-lasa ja ka antréné yo pou yo pé sav vin prézidan a "répiblik" a péyi a-yo. Sa kivédi osi kanmarad, anti-endépandantis kay rékòlté tout fwitaj patriyòt sèryé menné Gwadloup é Matinik!

  Alò, anti-endépandantis opouvwa adan on Gwadloup pwès endépandan? Sa plis ki janmen vré!

  On politik ki pé ké lwen sa yo mété an Afwik, kivédi "Lafwansafwik"!

  Chonjé sa an di zòt!


  votre commentaire
 • An toujou di zòt misyé Lirèl-la sé mako a sé kriminèl béké-la, sé mako a léta kolonyal fwansé! Kon sé politisyen bwabwa-la an Afwik, Lirèl sé osi on fwanmason! Alò sa pa dwèt étoné nou!

  Kouté sa kriminèl-la réponn misyé Nilor an vant a bèt-la anlè zafè a épandaj aéryen-la!

   

   Alò, a pa kriminèl sé mésyé?


  2 commentaires
 • http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRwWPHg5gbH3tPDxg-3BweOUnKmM2Wv542UL33OxrcuMS8cJFv8

  Fò gwadloupéyen endépandan pannan Gwadloup poko endépandan! Pouki an ka di sa? Mouvman a libérasyon nasyonal komansé vrèman lè lèGONG vin kréyé an 1963. Apré léta fwansé pété lèGONG, dòt mouvman a libérasyon nasyonal vin parèt kon lèGLA, GRS oben LiPLG adan lélanné 70, 80. An moman-lasa moun té ka menné lalit armé pou déchouké léta fwansé. Nou sav sa sa bay, réprésyon a léta fwansé fè lalit armé fè dèyè. Adan lélanné 90, 2000, on gwan sendika vin pwan plas a lit-la, sé LiGTG. On sendika ki rivé sanblé dòt fòs patriyotik ki bay LKP an 2009. LKP ki menné an péyi-la on mouvman sosyal osèryé pannan 44 jou ki ba onlo pwoblèm léta fwansé é kapitalis pwofitan. Nou sav osi sa sa bay. An 2012, léta fwansé èvè on kalté patrona pa ka rèspèté akò a mas 2009.

  Dèpi pwès 50 lanné, mouvman patriyotik-la ka monté é apré ka désann, ka monté é ka désann, mé péyi-la pa ka vansé. Dèpi pwès 50 lanné, nou ka kontinyé touné anwon. E sé pou sa an ka di fò nou bokanté fizi an-nou zépòl. I ja lè patriyòt an péyi-la komansé maché kon si péyi-la endépandan. Kivédi an tout larèl (politik, ékonomi, èspò, kiltirèl, syans ...), annou fè péyi Gwadloup maché kon si diré i té ké endépandan. Dayè sé sa moun komansé fè an spò, a pa vré? Annou endépendan pannan péyi Gwadloup poko endépendan! An péyi-la avan, moun té ka fè savon, lenj, kui, lèt èvè SEGT. Wi kanmarad, an ka chonjé lè an té toupiti, an té ka bwè lèt SEGT, an té ka manjé yaout SEGT. Lè SEGT pwan difé, an ka kwè a pa té on aksidan. Yo fouté difé adan-y pa èspré! Pouki? Sé té pou fè lèt étranjé vin anvayi péyi-la! Wi kanmarad, an 2012, nou ni on pakèt biten nou pé fè an péyi-la, nou pa bizwen fè vini! Sé sa  kanmarad, annou endépandan pannan péyi-la poko endépandan. Kon sa pèp-la ké vwè sé konstwi nou ka konstwi, pèp-la ké abityé-y maché adan on péyi endépandan menm si asi papyé i poko endépandan. E si on jou péyi-lasa ka vin vrèman endépandan, sa ké fèt natirèlman. Adan larèl politik-la, Senbawtélémi pannan i té toujou on komin a Lagwadloup, té ja ka maché kon on péyi otonòm. Lè moun Senbawtélémi mété péyi a-yo otonòm asi papyé, sé té on fòmalité!

  Wi kanmarad, a pa lè on péyi ka vin endépandan asi papyé fò moun mandé-yo ka yo ka fè apré! Fò nou komansé dèpi alè vin endépandan pannan péyi-la poko endépandan asi papyé!


  1 commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique