• http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQCz4XmkWy5u8l0JX_XqnZLC0tHH43c_99hJmBcmsxOXomRmU-h          http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSQliYLAVfCCA9PNKJIUbqQIqQhTenT9_XAh-AhctXZXOpvWy07Mg

  Gwoka-la ké rantré UNESCO?

   

  Dèpi misyé Félis Cottellon té mandé yo mété gwoka UNESCO, on manman déba pati antrè sa ki pou é sa ki kont. Dèpi on mwa, ou ka tann asi RTB pawòl a sé dé kan-la. E jan-la an ka tann yo palé, biten-lasa pé ké vwè bout a-y.

  Pouki biten yo pa'a désidé mèt on référandòm?  Kon sa nou tout ké fiksé!


  1 commentaire
 • http://static.skynetblogs.be/media/5617/capture192.3.jpg

  (1958 - 2011)

   

  Sé aprémidi-la, pèp Gwadloup kay menné MISYE Hilè Geoffroy adan dènyé kaz a-y, an simityè Sentann!


  votre commentaire
 • http://www.antilles-mizik.com/boutique/images/Hilaire-GEOFFROY_Reconciliation.jpg?osCsid=c98967c3

  Véyé a gwan nonm-la ka fèt oswè-la asi plas Galba Sentann! On véyé moun a ladyaspora ké pé suiv an dirèk asi http://www.radyotanbou.net, bik entèwnèt a Radyo Tanbou Banbou, radyo a pèp Gwadloup.

  Pannan tout aprémidi-la, Radyo Tanbou Banbou kay pasé son a Kan'nida èvè misyé Hilè. RTB ki toujou jwé on wòl adan pwomosyon a awtis gwoka a-nou. E wi, a pa ayen si'y Radyo Tanbou!

    Kouté misyé Hilè Geoffroy pannan mémoryal Artèm Boisban an komin Gozyé. (pa kont an pa sav an ki lanné). Kouté sa Hilè di sé tanbouyé-la. I ka di sé tanbouyé-la jwé on graj é pa on léwòz. E wi menm si nou adan on léwòz mé "Elwa" ka jwé asi on graj. "Elwa" ki sé yonn adan kréyasyon a on gwan tanbouyé nou té konnèt asi réjyon Sentwòz, misyé Kristèn Aigle ki kité nou an 1985.

  E kouté sa i ka di osi misyé Sòpta. I di-y a pa on kadri ou ka dansé.

  Dansèz-la pa ka maké pon rèpriz asi toumblak chiré-la.


  2 commentaires
 • Bomaten-la adan jounal a RTB, Jéra apwann pèp Gwadloup, misyé Hilè Geoffroy a gwoup Sentann "Kannida" té ké lagé nou. An ay jété on zyé asi nèt-la osi é an vwè yo palé dè mò a-y on sèl koté. An ka atann konfirmasyon an kouran a jouné-la.

  Si sété vré, Hilè Geoffroy té ké jwenn fwè a-y Sergius, pwès 20 lanné apré (davwa Sergius mò an 1992).

  Sèlon sa sit-lasa maké, misyé Hilè Geoffroy té ké mò apré on pasaj i té fè Matinik adan on sanblé asi pawòl. I té ni 50 lanné!

  Pou nou chonjé-y!

   

  Sé kréyòl, kréyòl

  Pa jen obliyé kréyòl

  Nou ni on kilti kréyòl


  1 commentaire
 • http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQkuJSmIgpQeJVOuXM_tscNUAPjnsm8EzRt1InfcvkhK4anL6fp6ghttp://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQfo5RAvNYP2nLEPcc_-QJKHmHqosTgpqSyDQYrDGnoN2FjllG2Bw

  On Ka ki lyanné èvè Lafwik

   

  Mèsi Joka asi Zabitan ki byen réponn dé ti-misyé ki té ja pati adan on zafè a "quart" pou palé dè gwoka yè dimanch adan émisyon "Gwan kozé" asi RTB. Fò pa nou tonbé adan kouyonnad a sé blan-la ki pa konnèt anmèd adan mès é labitid an-nou.

  Gwoka ka vini dè KA. I ka vini dè on tanbou ginéyen, non a-y N'GOKA! On KA ki lyanné èvè KA éjipsyen-la ki sé Lèspri.

  An ka kwè, lè moun po'o jen monté asi on tanbou ka kwè yo otorizé di nenpòt ki biten adan on radyo.


  2 commentaires


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique