• http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRZcxJuRScPiX7tJq-X6eegrbz3lRJ_rf_3IAKK5rFZ1zjZ9UVw

  Fò nou fè yo rèspèté tanbou

  Gwadloup!

   

  Asi bik entèwnèt a jounal "Fwansmanti", an jété on kouzyé davwa fò nou toujou jété on zyé aka lèlmi é an ka dékouvè moun ka di bétiz ankò on fwa anlè mès é labitid a pèp Gwadloup. Jounal-la té ka palé asi èspozisyon a fwè-la Yves Thôle ; sé moun-la mété-yo ka di bétiz anlè tanbou an-nou!  Ou pé senten sé moun-lasa sé fwansé! Aprédavwa yo mal palé kréyòl an-nou, yo mal palé kat lidantité nasyonal Gwadloup FKNG mété si pyé, yo dèyè gwoka an-nou pou di bétiz!  Ba sé moun-lasa tanbou Gwadloup pa kilti sé on fòlklò. Mé nou ja konnèt! Ba sé moun-lasa pé pa tini on kilti nèg an Gwadloup padavwa pou yo péyi-la sé ta-yo! Magré nèg an majorité an Gwadloup mé yo ka touvé lèmwayen pou di Lagwadloup sé enki ta-yo! Gadé wòl a-yo aka sé kanak-la! Kant a an Afwik, pa menm palé! Lè sé blan-la ka vin enstalé-yo aka nèg yo sé mèt é sényè! Natirèlman a pa tout sé blan-la ki kon sa mé bon enpé adan yo! Lè'w ka débaké aka on moun, fò'w rèsptè mès é labitid a-y! Tini blan ka fè-y mé tini osi bon enpé ka dérèspèté péyi-la!

  Mé nou ké kontinyé woulé asi mès é labitid a pèp Gwadloup, ki yo vlé, ki yo vlé pa!

   

  Lagwadloup sé tan-nou! Lagwadloup a pa ta-yo! Yo pé ké fè sa yo vlé adan péyi an-nou!


  2 commentaires
 • http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRqLdytErph67XTLqPvhn528XdIuRVwkq2JdqHhM3hKfipSFuBBRquthNfv

  Mi pou sa'y fè an larèl a tanbou, pèp Gwadloup

  désidé ba misyé Yves Thôle lonè é rèspè.

   

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTvsn4AuL_X6XsaSiFCf6zvLwscPrYqnPjmJK_GgTACXmiB1tRp1w

  Misyé Yves Thôle adan latilyé a-y ka fè èvè

  onlo lanmou tanbou a péyi-la.

   

  Yves Thôle, gadé non-lasa byen! Sé on gwan mèt a tanbou gwoka. On gwan tanbouyé douvan lézansèt, on gwan mèt a mannyòk pou fè tanbou! Ba moun ki an péyi-la oben ka pasé an péyi-la, pasé adan paviyon-la,ansyen prèsbitè a vil Lapwent owa Laplas Laviktwa. Misyé Yves Thôle ka mété douvan-jou tanbou i fè pou pèp Gwadloup é dòt moun ankò pé sav vwè andidan paviyon Lapwent-la. Zò pé vwè yo jòdi sanmdi. Misyé Yves Thôle èvè madanm a-y man Jacqueline Cachemire Thôle ansyen a "L'Akadémiduka" ké a lendikatif prézan pou wousivwè zòt!  An pasé la a inè-la é an pé di zòt misyé fò toubòlman! Tèlman i fò, misyé Yves Thôle rivé prèmyé adan on ripaj a awtizan douvan plis ki 300 moun adan tout péyi Fwans. E sé kon sa minis fwansé a lakilti onoré-y pou tou sa'y fè an larèl a tanbou-la. An té ka palé dè sa èvè lamatèr pa ni lontan ;  gadé jan moun avan té ka kraché anlè tanbou mi alè minis fwansé ka onoré-y!


  2 commentaires
 • http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSbpgcVREF6oKcC6iud1iCcUrmW-xJYG1DPHUA5aMagzReYDLTPKg

  (1941 - 1967)

  Otis Redding yonn adan sé gwan chantè a "soul music" mériken-la ki malérèzman lagé nou li èvè tout òkès a-y on jou 10 désanm 1967 adan on aksdan avyon. I té ni enki 36 lanné!

   

  Kouté on son an senten zò ja tann omwen on fwa adan vi a-zòt!


  votre commentaire
 • http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcS2hKG0zGvxaIC3udR_XTfrzF985umRz1etg5bK8ERRysIk56Kr1g

  Sa i lésé avan dwòg-la chayé-y.

  http://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcRhalG5khqpkvc8meoylKf3-EUxifVewKjt0vSVBSLz4dBW-8YXhttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQV9LfqrQU_NsVdru_GvrUK1YFY4RtbbyXWC-MRW4YhosyfUO89http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTRupBds1j6i8gzdJYwTIrpa7dUkIxuZzReNO3cyJVsvLlHQlo1oA


  1 commentaire
 • http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSDYCfRVLf69d1BTi0Xorjuyjjl5C2pO7zslPvkrAXN0FuJ1uwS

  Kawno ki lésé on 15 novanm

  tout pèp Gwadloup adan on penn

   

  Lèlandèmen a on 15 novanm 1998, tout pèp Gwadloup té ka apwann mò a on gwan tanbouyé a péyi-la, misyé Moléon Jernidier toutmoun té ka kriyé Kawno. Misyé Kawno té sòti jou-lasa adan on léwòz ki té ni labitid fèt aka man Soso Jabren Bémaho. I té ka fè istòp anbò a chimen-la an plen lannuit-la é sé kon sa on loto bay on tap.

  Kawno jwé èvè on pakèt gwoup an péyi-la é sé adan yonn i kréyé èvè dòt tanbouyé on ritm yo kriyé sobo*.

  Kawno té menm jénérasyon ki Vélo. Kawno é Vélo té ni on èstil ki ta-yo. Vélo té ka maké tanbou a-y doubout é i té ka mété délè pyé a-y asi tanbou-la lè'y té ka maké. Kawno li kant-ay té ka maké tanbou a-y kouché èvè on ja dèyè-y.

   

  * Mi on son sobo onlo moun a tanbou konnèt Kawno té jwé adan on fèstival Lapwent an 1991 :

  Pa obliyé Maksimilyen, pa obliyé

  Pa obliyé Maksimilyen, pa obliyé

  Pa obliyé Maksimilyen, pa obliyé

  Panga ou obliyé pwomès-la ou té fè mwen la


  1 commentaire


  Suivre le flux RSS des articles de cette rubrique
  Suivre le flux RSS des commentaires de cette rubrique