• An 2012, nou endépendan?

   http://t0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSFQ1UWht5dSCPjn5PS8dvzvUNMEGzd6oy0Y60Bgj5H1carhDYdAQ

  2012 ka rivé é moun ka anonsé lafen di mond, moun ka anonsé tout kalté biten, dyab é kòn a-y. Mé pawòl sèryé! 2012 ké chanjé on biten an péyi Gwadloup? Politisyen Gwadloup ka vwè alè gouvèlman fwansé bizwen fouté réfòm a-y adan koloni a-y é yo ka pòté mannèv pou mété on èstati "made in France" an péyi-la. 2012 ké on lanné sèryé? Péyi endépandan kon Sentlisi, Giyana oben Jamayik ja mété asi pyé on gouvèlman ww pou yo pé sav vwè douvan yo. E an pé di zòt sé péyi-lasa ka vwè douvan yo! Alò 2012 on lanné a on révolisyon politik an péyi Gwadloup? Gwadloupéyen ké suiv sé péyi-lasa? Gwadloupéyen ké paré fouté fwansé déwò a kaz a-yo?

  E sé pou sa an mété ba zòt on sondaj. Alò gwadloupéyen, an 2012, nou endépandan? (A pa otonòm). Sala ki réponn "WI", senten dè-y toubòlman!


  Tags Tags : , , , ,
 • Commentaires

  1
  ARY X
  Samedi 31 Décembre 2011 à 10:14

   chak nouvèl lanné sé toujou menm biten-la an ka tann...fen di mond, a pa kouyonnad ! Sé yenki lé pèp ki ké chanjé on biten, fè pa nou konté si gouvèlman a pon péyi pou pòté satisfaktyon ba pon pèp ! PLI KI JANME LALIT KE KONTINYE, konsyantizasyon a pèp Gwadloup...pou ANSANM ANSANM pou kalbanné sistèm kolonyal-la !!! nou pòkò paré pou ahak, nou o travay... 

  2
  yonn(an militan)
  Samedi 31 Décembre 2011 à 13:09

  mwen an maké wi, padavwa lè an afwik nou té bizwen kyouyé bèt-la nou té ka kyouyéy an tèt an nou dabo, apwé nou té ka makéy (asi woch,mason,papiris...)a lè sé asi intewnèt é sé apwé bèt la ka mo pou de bon  !

  3
  SHAKA (Gwakafwika) Profil de SHAKA (Gwakafwika)
  Samedi 31 Décembre 2011 à 14:41

  Yonn, ou sèten péyi-lasa ké endépandan an 2012? Si sa fèt, an ké prèmyé moun ké félisité-w. Mwenmenm an-mwen, an ka di-w, pèp an-nou ka déranmé dè jou an jou. Chak fwa Nwèl é "Saint-Sylvestre" ka rivé, pa ni mwayen woulé an chimen, tèlman loto kolé pawchòk si pawchòk padavwa onlo kay kouri adan gwan magazen a manjé a sé pwofitan-la. Mi on pwopagann ki sòti dèpi yè swa adan médya a-yo : "Gwadloupéyen prèmyé konsomatè a chanpagn an Fwans (sik)". (Pou yo Lagwadloup an Fwans). Alò lè moun ka fè pwopagann kon sa, ki jan zò vlé pèp-lasa tini on konsyans sèryé? An té ka di lòtjou lamatèr-la, an Kanaky ki poko endépandan, yo mété on lwa sèryé. Fwansé ki bizwen voté an péyi-lasa dwèt atann 10 lanné avan yo fè-y. Fò sé fwansé-lasa péyé enpo loko a-yo an péyi-lasa. E nou an Gwadloup, lè fwansé ka débaké, tousuit yo ka voté. A pa sa ki fèt an 2010 pou élèksyon réjyonal? An Kanaky, yo ka kriyé sa on "citoyenneté calédonienne". Ola nou ké vwè on "citoyenneté guadeloupéenne" piskè nou vlé rété fwansé a 100% pou nou blagé nou sé prèmyé konsomatè a chanpagn. Alò an 2012, péyi-lasa ké endépandan?

  4
  ARY X
  Dimanche 1er Janvier 2012 à 11:18

  BON LANNE KANMARAD SITOU LA SANTE E AN PAKÈT FÒS é KOURAJ POU DEMILDOUZ... PLI KI JANME LALIT KA KONTINYE...GWADLOUPEYEN DOUBOUT !!! 

  5
  an k-our
  Lundi 2 Janvier 2012 à 00:02

  bienbonjou toumoun! 

  si france-antilles, rci, et guadeloupe 1ere koulé dèmen, pep gwadloup ka voté a 80% pou lendepandans a-y 6 mwa apwé.

  kivledi, si france-antilles, rci, guadeloupe 1ere koulé an janvyé 2052, pep gwadloup ké voté 6 mwa apwe pou lendepandans a-y.

  kimoun ki vlé atann asi pèp-la pou déjouké peyi-la-sa anba system kolonial fwansé-la?

   

  6
  thierry nicoleau
  Jeudi 5 Janvier 2012 à 17:35

  Bonjour au Grand Peuple Guadeloupéen

  sa moin an té vlé di ni lontem pay la ja indépendan,mai ka nou bizoin?la bombe niclear,décision administratif.pou nou tout patou assi la tè, ni on moun ka kouri avè sang guadloupéen en vveine ay.L avenir à la guadeloupe paka faite enki en Gwadeloupe tou pa tou, en afrik ,en érop, amerik, azi ni dé moun ki mem san yo sav ka koumençé et finn travail pou la Nation Guadeloupéenne révélé sens ay et mission ay ,ça vrai on reconnaissance administrativ important juridiquement ,mais pliss pou systeme colonial a yo ki nou,pass  cé enki komsa ke yo ké pé kontrolé nou,mem kréol la ce ta yo pass ke plis de 80% de mo en langue purement fransé déversé en patoi la,ki jan nou pé krée on nation avè patoi la sa,cé monté lavé on founet au 3eme étage assi on l'echelle a barreaux  faite en plich a kann.Nou toujou sav et la révolution international historique toujou aprenn nou ke system  la ki doubout douvan nou la I maléfique et méchan, mai I pa imbécile,yo pé fouté on nôm a tè pou fè on millié pren sommeil Martin Luther King,....Lumumba...et ni plein dôt exemp enkô caché diplomatiquemen an ba feîl pass ke stratégiquement yo bizoin sav ki  moun ka mener reelement,konmin moun ki ni ,pass yo sav ke, a pa avè on grèn raisin yo ka fê  bouteille di vin,mais ce par grappe,donc pou yo touché le pli gran nombr yo ke léssé ou fè ti réunion a-ou,yo ké lessé ou rassemblé, yo ké léssé ou fai liyannaj, défilé an lari  pou greve, mai pou yo ki ka gadé çà depi La métropole ce on déboulé kon kannaval avè ti bwin pliss piment.

  Nou paka konclu ayin,mai pou nou la Gwadloup indépendant effectif,drapo an nou pa ko ka flotté  l onu,et nou pa bizwin sa pou existé.Nation Gwadloup ka dépassé frontiere à la Gwadloup mem.Tè Gwadloup pou nou cé on base "diplomatik",avè bon fôss intellectuel et kiltirel,mai tout restan à fôss ay dan la diaspora,chak moun la yo yé sav ça pou yo fé,nou paka palé enko,nou ja dan l action.

  "Chaque génération doit,dans une opacive relativité,découvrire sa mission,la remplir ou la trahir" Frantz Fanon.Les Damnés de la Terre.

   

  7
  nubia
  Dimanche 8 Janvier 2012 à 01:56

  Bon lanné a zot tout é mesi Shaka pou sé kamo la. Lendépendans sé on priz dè konsiens é onlo an peyi la po adan sa  mem. lé an ka tan moun ka acheté poul de bresse,  zuit é champagn pou yo di an télé la nou ka konsomé 6 millions  boutey, sa ka fè mwen mal mem, lé en vlé on ti popot négres é kè en pa trouvé,  pas sé yenki  sé blond-la ka vend, ou ka byen vrè nou ka gadé nou an zyé a lé zot . Lè anka maché an lari lapoint ou ka pasé douvan on boutik, ou ka vrè sé acheté pou acheté, mem si yo pa bizwen. En pa di pou 2012 peyi la ké endepedan mè sa pé chanjé, si kilti é politik fè on travaye pou sa.


   

  8
  SHAKA (Gwakafwika) Profil de SHAKA (Gwakafwika)
  Mardi 10 Janvier 2012 à 13:44

  Byenbonjou misyé Nicoleau. Non a-w pa maké menm jan ki gwan nonm-la misyé Jòj Nicolo, sala ki pèwmèt envansyon a télékomand-la. Mé magré sa, ou pa fanmi èvè-y?

  An ka aprésyé éfò-la ou ka fè pou maké lang nasyonal an-nou. Ou sav alè é dèpi lélanné 70, ni on gwoup a lengwis yo kriyé GEREC (Groupe d'Etude de Recherche en Espace Créolophone) ki mété si pyé on mannyè moun dwèt maké kréyòl. Sé asi mannyè-lasa moun toupatou adan Karayib-la  ka maké-y. Pou apwann maké-y, andéwò dè mèt-lékòl, ou tini liv ou pé touvé aka Jazò Lapwent oben ankò adan linivèsité Fouyòl. Oben ankò konm nou asi nèt-la, moun pé lyanné-yo aka "LAMECA", "Potimitan", "Montraykreyol" é plen dòt sit ankò.

  Sé vré kréyòl-la ni onlo mo fwansé adan-y kon an té pé di-w fwansé-la limenm a-y ni onlo mo laten adan-y. Padavwa fò pa jen nou obliyé Lagòl ki ké vin plita Lafwans rété lontan asi dominasyon a lanpir romen. (Plis ki 700 lanné!!!). Alò zò ka toukonpwann laten-la rantré fon adan lang a fwansé. Lang ka kréyé èvè dòt lang, ou ka touvé sa onlo koté asi latè. Chak biten ka vin on biten parapòt a on dòt biten kon Likibè ka di-y souvan. Mé si adan kréyòl an-nou nou ka touvé onlo mo fwansé, ou ka touvé mo anglé, mo pannyòl, mo zendyen, mo Karayib é sitou on pakèt mo afwiken. E piplis, jan nou ka fè fwaz an-nou, sa sòti adan jan yo ka fè fwaz an Afwik.

  E pou mwen bout adan larèl-lasa, lang an-nou sé byen on lang, a pa on patwa! Nou ka lésé sé bétiz-lasa ba fwansé ki pa konnèt!

  Pou zafè a lendépandans-la. Ou senten péyi-lasa ja endépandan? On gwadloupéyen pé woulé toupatou asi latè, i pé rèprézanté Gwadloup adan tou sa i ka fè mé i ka rété on moun ki tini on nasyonalité fwansé. Ou senten lendépandans a péyi Gwadloup té ké aranjé zafè a kolonyalis fwansé-la? Ou senten èvè lendépandans yo té ké kontrolé nou pli fasilman? Alò si sété sa, lontan nou té ké ja endépendan!

  Ou maké osi, moun ka lésé nou fè grèv é défilé an lari. Mé pa obliyé mobilizasyon a 2009 fè léta fwansé é on pakèt kapitalis mal. Yo pa té atann yo té ké ni on manman mouvman kon sa an péyi Gwadloup padavwa LKP té komansé on biten ki té kay chalviré sistenm a-yo. E sé pou sa yo touvé-yo pè!

  Alò pou bout, an ké di-w, an pa jen dakò èvè sa ou maké pas pou'w pé sav sa ou yé asi latè, fò'w komansé ni on péyi ki ta-w, on péyi ou ka désidé voumenm a-w sa ki bon oben pa bon pou-w!

  E mèsi ba toutmoun ka lyanné adan "Gwakafwika Révolisyon"! E zafè a "bon lanné", an pa'a jen adan sa!

  Suivre le flux RSS des commentaires


  Ajouter un commentaire

  Nom / Pseudo :

  E-mail (facultatif) :

  Site Web (facultatif) :

  Commentaire :